Home »

Uznesenie vlády SR o vyhlásení núdzového stavuČítať viac...

Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2022Čítať viac...

Oznam OcÚ Limbach

V dňoch od 22.11.2021 do 26.11.2021 bude Obecný úrad v Limbachu  pre stránky z dôvodu karantény zatvorený. Komunikovať s úradom je možné prostredníctvom emailu: oulimbach@gmail.com  príp. telefonicky.Čítať viac...

Výzva ZSE na odstránenie a okliesnenie stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná,a.s.,v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a ods.3
zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností
na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnost’ alebo
spol’ahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich
nehnuteľnostiach najneskôr do 31 .1.2022.
Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov
vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnost’ Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom
v súlade s §11 zákona o energetike vstúpi na dotknuté pozemky. Viac info tu:Čítať viac...

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle

V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom bola v obci zriadená nabíjacia stanica pre elektro bicykle, ktorá sa nachádza na parkovisku vedľa reštaurácie Coffee shopa. Prístroj pracuje na princípe zásuvných káblov určených na nabíjanie jednotlivých typov batérií elektro-bicyklov s napätím 36V. Bezpečnosť pri manipulácii s nabíjacími káblami pri nabíjaní je zaručená vďaka nízkonapäťového výkonu max 42V vrátane. Nabíjacia stanica je vybavená vstavanými nabíjačkami s výstupným prúdom 3A, ktorý je bezpečný pre akýkoľvek typ lítiových batérií e-bicyklov.

Nabíjacie káble sú uschované v skrinke, ktorá je súčasťou informačnej tabule, kľúče od skrinky sa nachádzajú v reštaurácii Coffee shopa v čase otváracích hodín reštaurácie. V pracovné dni je možné vyzdvihnúť kľúče aj na Obecnom úrade, nakoľko reštaurácia je otvorená až od 15.00 hod.

Inštalovaním nabíjacej stanice sa obec Limbach stala súčasťou siete nabíjacích staníc v Bratislavskom kraji a nadväzuje na jednu z kľúčových oblastí cestovného ruchu a tou je cyklistika, ktorá je v rámci rekreačných aktivít rozvíjaná Bratislavským samosprávnym krajom prioritne.

powerstČítať viac...

Údaje pre on-line 3.mimoriadne OZ v Limbachu – 27.10.2021 – 17:00

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/5691546918?pwd=Vm9rUmZFc3dET1Z2MWJjTzZzUDhwZz09

Meeting ID: 569 154 6918
Passcode: 9hdKGN
One tap mobile
+12532158782,,5691546918#,,,,*501713# US (Tacoma)
+13017158592,,5691546918#,,,,*501713# US (Washington DC)

Dial by your location
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 929 205 6099 US (New York)
Meeting ID: 569 154 6918
Passcode: 501713
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbez4sXXVkČítať viac...

Rozpočtové opatrenie obce Limbach č. 9/2021Čítať viac...

Pozvánka na Jablkové hodovanie

Občianske združenie LIRA, obec Limbach a BSK vás pozývajú v sobotu 9.októbra na tradičné Jablkové hodovanie. 🍎🍏🍎
Akcia bude v režime ZÁKLAD – vstup pre všetkých, ale pri vstupe sa budete musieť zapísať do zoznamu účastníkov aj s kontaktom na seba. Aby ste to urýchlili,  môžete si doniesť kontakt na seba (meno, priezvisko + mail alebo číslo telefónu) na lístočku. Ďakujeme za pochopenie a vašu trpezlivosť. Za to vás odmeníme lístkom do TOMBOLY. Každú polhodinu vylosujeme výhercu peknej ceny, z tých, čo prišli v priebehu polhodiny. Veríme, že si to užijete, pochutnáte si na jablkových špecialitách a podporíte ich kúpou aj našich predajcov 😀.
JH


Čítať viac...

Nové číslo účtu obce – bežný účet

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU OBCE – BEŽNÝ ÚČET
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
SK76 0900 0000 0051 8113 4325 


Čítať viac...

Blíži sa prvý september a všetci sme si mysleli, že už budeme finišovať so stavbou školy. Covid
a úradníci v štátnej správe nám naše plány prekazili a poposúvali všetky plánované termíny.
Ešte v roku 2019 obecné zastupiteľstvo schválilo v rozpočte dostavbu základnej školy
a telocvične. Táto spoločenská požiadavka bola nastolená zvyšujúcim sa počtom detí
v materskej škole, a tým následne aj v základnej škole. Rozhodujúca bola tiež skutočnosť, že
podľa vyjadrenia Mesta Pezinok, naša doterajšia spádová škola v Grinave, a ani školy
v Pezinku, nebudú môcť naďalej prijímať naše deti, a to hlavne z kapacitných dôvodov.

Na základe tejto skutočnosti sme začali preverovať možnosti dostavby základnej školy a stavby
telocvične. Stavba samotnej telocvične bola už niekoľkokrát navrhovaná, ale nikdy nebola
uskutočnená.

V roku 2019/20 prebehla súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie, následne boli
oslovené všetky inštitúcie a zákonom stanovené úrady k vyjadreniu sa, a bolo požiadané
o územné konanie. Po ukončení územného konania sme požiadali o vydanie stavebného
povolenia. Toto bol iba začiatok dlhej cesty. Stavebné povolenie máme už právoplatné a nič
nebráni tomu začať stavať. Bolo treba získať finančné prostriedky, ktoré v rámci presunu
finančných prostriedkov EÚ boli nám, a ešte pár obciam v rámci BSK, prisľúbené na základe
dobre a kvalitne pripravených projektov a zahájenému procesu budúcej výstavby. Úradníci
v európskych štruktúrach majú však viac času ako my, a tak definitívne schválenie prostriedkov
na dostavby základných škôl prišlo až tento rok.
Financovanie stavby bude z prostriedkov NFP (nenávratných finančných prostriedkov) z
IROP/BSK, čo je v zmysle indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2021. Tieto prostriedky
tvoria podstatnú časť financovania stavby. Obec hradí iba povinnú spoluúčasť.

Odsúhlasením rozpočtu a textu podkladov k obstarávaniu na SORO/BSK a predbežnou
kontrolou na ÚVO bolo verejné obstarávanie uverejnené vo vestníku VO. Do súťaže sa
prihlásilo desať firiem, ktoré chcú uskutočniť stavbu. Toho času prebieha dotazovacie konanie
k verejnému obstarávaniu. Komisiou boli vylúčené už dve firmy pre rôzne nedostatky, ktoré by
ohrozili stavbu a následné kontroly riadiacich orgánov. Po ukončení budú výsledky opätovne
predložené na kontrolu nadriadenému orgánu a následne bude podpísaná zmluva
s dodávateľom stavby. Projekt na výzvu bol odovzdaný v lehote na konci mesiaca júl a teraz
je na hodnotení. Takže sa nám opäť posunul pôvodne na apríl plánovaný termín až na mesiac
júl, a to nie našim zavinením. Po vyhodnotení projektu výzvy a podpísaní zmluvy
s dodávateľom bude stavba zahájená.

Základná škola pokračuje v normálnom režime (ak to COVID dovolí). Takže aj začínajúci sa
školský rok bude zabezpečený priestorovo aj personálne tak, aby vyučovací proces prebiehal
pre naše deti čo najkvalitnejšie. Aby sme prakticky vyriešili momentálny problém
s nedostatkom priestoru v škole, vytvoríme náhradný priestor pre aktivity školy. Pre tento účel
budú v areáli školy dočasne umiestnené obytné kontajnery. Sú to kontajnery, z ktorých sú
v iných obciach postavené celé školy, takže sú plnohodnotné a nezávadné. Dodávateľ bol
schopný kontajnery dodať však až v termíne do 15.9., s čím sme sa museli uspokojiť, nakoľko
dopyt po nich je momentálne veľmi veľký. Vyučovanie začne v rámci priestorových možností
a s plným personálnym obsadením.

Som presvedčená, že i napriek nekonštruktívnym snahám niektorých našich spoluobčanov, a to
žiaľ aj z radov poslancov, ktorí dostavbu školy opakovane spochybňujú, budú v školskom roku
2021/2022 škola a telocvičňa postavené a ďalší školský rok bude v Limbachu fungovať
plnoorganizovaná základná škola.

Adriana ČechovičováČítať viac...

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti – Suchý vrchČítať viac...

Nové číslo účtu pre školskú jedáleň

Nové číslo účtu ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  – platné od 16.augusta 2021:
SK22 0900 0000 0051 8113 6849Čítať viac...

2.mimoriadne zasadnutie OZ Limbach 13.8.2021


Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/5691546918?pwd=Vm9rUmZFc3dET1Z2MWJjTzZzUDhwZz09

Meeting ID: 569 154 6918
Passcode: 9hdKGN
One tap mobile
+12532158782,,5691546918#,,,,*501713# US (Tacoma)
+13017158592,,5691546918#,,,,*501713# US (Washington DC)

Dial by your location
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 929 205 6099 US (New York)
Meeting ID: 569 154 6918
Passcode: 501713
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbez4sXXVkČítať viac...

Rozpočtové opatrenie obce Limbach č.8/2021

– Rozpočtové opatrenie obce Limbach č.8/2021 – stiahni tuČítať viac...

Nové číslo účtu pre školskú jedáleň

Nové číslo účtu ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ :
SK22 0900 0000 0051 8113 6849Čítať viac...

Tlačová správa OR PZ k cestnej prevádzky križovatka Grinava – PezinokČítať viac...

Mimoriadne zasadnutie OZ v Limbachu – online – 27.7.2021

Zasadnutie OZ – mimoriadne – dnes 20.00 hod

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/5691546918?pwd=Vm9rUmZFc3dET1Z2MWJjTzZzUDhwZz09

Meeting ID: 569 154 6918
Passcode: 9hdKGN
One tap mobile
+12532158782,,5691546918#,,,,*501713# US (Tacoma)
+13017158592,,5691546918#,,,,*501713# US (Washington DC)

Dial by your location
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 929 205 6099 US (New York)
Meeting ID: 569 154 6918
Passcode: 501713
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbez4sXXVkČítať viac...

Rozpočtové opatrenie obce Limbach č.7/2021Čítať viac...

Zmena stránkových hodín OÚ Limbach

Z dôvodu čiastočného uvoľňovania pandemických opatrení
opätovne zriaďujeme stránkové hodiny pre verejnosť nasledovne:

Pondelok: 9:00 – 11:30 13:00 – 16:30
Utorok: 9:00 – 11:30 13:00 – 15:00
Streda: 8:30 – 11:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: nestránkový

Obecná knižnica v Limbachu bude sprístupnená občanom od pondelka 12.07.2021 v čase od 13:30 – 16:30.

Vstup je povolený max.2 osobám v rovnakom čase, iba s negatívnym testom na ochorenie Covid-19, s nasadeným respirátorom a s povinnosťou dezinfikovať si ruky pri vstupe na OÚ.

Kontakty na Obecný úrad v Limbachu:
Odpady, stočné: 0915 749 454
Dane a poplatky: 0911 740 579
Evidencia obyvateľstva, podateľňa: 0908 377 242
Technický úsek – drobné stavby, výrub drevín, územnoplánovacie informácie: 0911 918 148
Stavebný úrad: 0918 327 052

Občania môžu na komunikáciu s Obecným úradom využívať e-mailový,
telefonický kontakt alebo poštový kontakt, prípadne vhodiť svoje žiadosti a
dokumenty do poštovej schránky umiestnenej na budove OÚ – mimo
stránkových hodín.

Odporúčame platby uskutočňovať najmä bezhotovostne – internetbankingom
alebo priamym vkladom na účet v banke, príp. prostredníctvom pošty.

Adresa:

Obecný úrad Limbach
SNP 55, Limbach

IČO: 00 304 891
DIČ: 2020662160
IBAN: SK63 0200 0000 0000 2332 4112
e-mail: oulimbach@gmail.com

Dovoľujeme si Vás informovať, že mimo stránkové dni a úradné hodiny vybavujú zamestnanci Vaše podania a ostatnú administratívu.Žiadosti, dotazy , pripomienky a sťažnosti na vybavenie je možné doručiť na OcÚ osobne, písomne na adresu OcÚ prípadne na e-mail obce. E-mail: oulimbach@gmail.comČítať viac...

ŠÚ SR – Zisťovanie o financiách spotrebe domácností 2021Čítať viac...

ŠÚ SR – zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchuČítať viac...

Centrum pre rodiny v kríze – oznamČítať viac...

Rozpočtové opatrenie obce Limbach č.5/2021 a č.6/2021Čítať viac...

Zasadnutie OZ v Limbachu – 22.6.2021 – Zoom

Zasadnutie OZ 22.6.2021 o 17.00
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/5691546918?pwd=Vm9rUmZFc3dET1Z2MWJjTzZzUDhwZz09

Meeting ID: 569 154 6918
Passcode: 9hdKGN
One tap mobile
+12532158782,,5691546918#,,,,*501713# US (Tacoma)
+13017158592,,5691546918#,,,,*501713# US (Washington DC)

Dial by your location
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 929 205 6099 US (New York)
Meeting ID: 569 154 6918
Passcode: 501713
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbez4sXXVkČítať viac...

Oznam HaZZ v Pezinku – čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruČítať viac...

Rozpočtové opatrenie obce Limbach č.3/2021 a č.4/2021Čítať viac...

Oznam Slovak Lines, a.s. – dočasne zrušená zastávka Limbach, cintorínČítať viac...

Oznámenie o prerušení dodávky el.energie – ul. 1.mája, Cintorínska, Silvánska, ČernicováČítať viac...

Záverečný účet obce, hodnotiaca a audítorská správaČítať viac...

Prerušenie dodávky elektrickej energie – 24.6.2021 – Mlynské pole, Pri kockáchČítať viac...