V dňoch 23.1 – 26.1.2021 vytvorila aj obec Limbach miesto pre testovanie
svojich obyvateľov. Počas týchto dní sa otestovalo spolu 900 osôb, z toho bolo
5 pozitívnych.
Obyvatelia mali možnosť prihlasovať sa na presný termín elektronicky cez
portál bookio.com. Neprihlásení obyvatelia boli na testovanie priebežne
zaraďovaní po príchode na miesto testovania. Testovalo sa v bývalej reštaurácii
Silván a testovali dva tímy lekárov. Počas testovacích dní sa prestriedalo 7
dobrovoľníkov a administratívnych pracovníkov. Pomocou pri samotnej
organizácii čakajúcich bol aj počas tohto testovania zástupca ozbrojených síl.
Všetkým zúčastneným lekárom, pomocnému zdravotníckemu personálu,
dobrovoľníkom a administratívnym pracovníkom patrí veľká vďaka za ich
nasadenie a prístup k testovaným, a tiež za to, že okrem profesionálneho
výkonu nešetrili ani dobrým slovom, úsmevom a pozitívnou energiou. Zároveň
sa chceme poďakovať vám všetkým za pokojný priebeh testovania. Ďakujeme
a dávajte si na seba všetci pozor naďalej. Veríme spolu v skorý návrat do
normálneho života.

foto