Kto by nechcel za odvoz smetia platiť menej…

Keď sa koncom minulého roka prepočítavali ceny za odvoz a likvidáciu odpadu, mnoho ľudí sa búrilo, že zvyšujeme ceny. Vtedy sme vychádzali zo skutočného stavu vynaložených finančných prostriedkov na odvoz odpadu – komunálneho, separátov, bio a zeleného a stavebného a ďalších komodít.
Neustálou osvetou vedúcou k triedeniu odpadu sa snažíme znížiť množstvo komunálneho odpadu, pri ktorom sa platí okrem odvozu aj skládkovanie. Tento rok sme pristúpili k možnosti výmeny nádoby na komunálny odpad pre fyzické osoby z 240 l na 120 l pre tie domácnosti, ktoré poctivo separujú a stačia im menšie nádoby. Tým sa im samozrejme znížil aj poplatok za komunálny odpad. Niektorí to však poňali úplne zlým spôsobom. Nádoby majú síce menšie, ale odpad, ktorý sa im do nich nezmestí privezú do dvora obecného úradu a vytvárajú nám tu skládku odpadu všakovakého druhu. I napriek tomu, že tu máme umiestnené kontajnery na zber konkrétneho separovaného odpadu, svoj odpad dávajú krížom krážom do kontajnerov, ako sa im to podarí. Tak napr. v plastoch máme papier, v kontajneri na papier máme konzervy a nájde sa tu aj komunálny odpad. Mimo to, si každý týždeň vo dvore obecného úradu nájdeme rôzne kosačky, plastové nádoby, bazény, rôzne elektrospotrebiče a podobne. Všetko to, čo by mali občania likvidovať v rámci organizovaného zberu elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu, ktorý obec vykonáva v zmysle zákona 2x do roka ( na jar a na jeseň). Podľa ich názoru – načo to budem odkladať do jesene alebo do jari, keď to môžem hneď vyviezť k úradu….
Rovnako máme skúsenosť, že občania si „ radi“ počkajú na zatvorenie zberného dvora, pretože elektroodpad, veľkoobjemový odpad, pneumatiky, izolačnú krytinu, linoleum, pletivo a pod. by im pracovník OÚ neodobral. Tak radšej po otváracích hodinách alebo mimo nich nám tento odpad vyložia pred Dvor separovaného odpadu, veď obec nech si ho zlikviduje….
Nehovoriac o tom, že pracovníci obecného úradu sú mnohokrát častovaní urážkami často vulgárnymi od občanov za to, že si ich dovolia upozorniť na dodržiavanie pravidiel zberu separovaného odpadu a odmietnu im ho odobrať.
Na základe týchto skutočností UPOZORŇUJEME občanov, že náklady za likvidáciu, skládkovanie a odvoz tohto odpadu nad rámec našich zberných nádob či už zo dvora obecného úradu, Dvora separovaného odpadu alebo akýchkoľvek čiernych skládok v katastri obce za celý kalendárny rok sú započítavané do celkových nákladov za odvoz, likvidáciu a skládkovanie odpadu v obci. To znamená, že tieto náklady sa odrazia aj v celkovej cene za odpad pre domácnosti v ďalšom kalendárnom roku.
Buďme preto viac všímaví a kontrolujme sa navzájom. Upozorňujme občanov, ktorí nedodržiavajú pravidlá a pre ich drzosť a aroganciu sa nám náklady na likvidáciu odpadu značne navyšujú. Tak isto, keď spozorujete , že niekto dáva odpad tam, kam nemá, oznámte to prosím na úrade ( ŠPZ, príp. meno osoby – ak ju poznáte) Len spoločnými silami môžeme eliminovať tieto nežiadúce „vývozy“ odpadu.
A v prvom rade, každý musíme začať od seba!

dvor
Dvor obecného úradu…