– Deň otvorených dverí ZŠ Limbach
– Zápis do 1. ročníka ZŠ v Limbachu