V pracovných dňoch od 11.01.2022 do 21.01.2022 bude obec v čase od 8.00 do 15.00 hod. v obci roznášať vrecia na triedený odpad na papier a plasty pre domácnosti z dôvodu, že spoločnosť Marius Pedersen nebude už pri vývoze plastov a papiera vrecia poskytovať.

Na jednu domácnosť bude poskytnutých 12 ks vriec (6 ks modrých vriec na papier a 6 ks žltých vriec na plasty) na I. polrok 2022.

V prípade, že vám vrecia nebudú doručené alebo budete potrebovať viac kusov, môžete si ich vyzdvihnúť na obecnom úrade v dňoch:

18.1.2022 od 9:00 do 16:00
19.1.2022 od 9:00 do 16:00
25.1.2022 od 9:00 do 16:00

Kontakt: 0911 050 448, alebo emailom na odpady.limbach@gmail.com