Elektronická adresa na zasielanie žiadostí o vydanie voličského preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu – stiahni tu