HaZZ Pezinok – vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru