Oznamujeme občanom, aby na odberové miesto na celoplošné testovanie prišli maximálne 5 minút pred termínom, ktorý si zarezervovali a ktorý im bol potvrdený sms alebo na mail.
Nezaregistrovaní obyvatelia majú možnosť prísť kedykoľvek, pričom budú zaradení do testovania  a usmerňovaní príslušníkom ozbrojených síl a zodpovedným pracovníkom.

Celoplošné testovanie obyvateľstva v obci Limbach sa uskutoční v sobotu
23.1.2021 a v nedeľu 24.1.2021 v čase od 8,00 – 18,00 hod a v pondelok 25.1.2021 a utorok
26.1.2021 v čase od 8,00 do 10,30 hod. Odberové miesto bude zriadené v priestoroch bývalej
reštaurácie Silván pri kruhovom objazde.