Vážení občania,
nálepky na kontajner na rok 2022, budú doručované do schránok do
30.3.2022. Nalepte si prosím nálepku na kontajner komunálneho
odpadu a nálepky z minulých rokov odstráňte, pokiaľ je to možné.

Od 30.3.2022 bude spoločnosť Marius Pedersen vyvážať iba tie
kontajnery, ktoré budú označené nálepkou na rok 2022.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať:
Tel.č.: 0911050448
Email: odpady.limbach@gmail.com