Opatrenie UVZSR – karanténa
Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020