V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou odporúča RUVZ, aby obce neprenajímali trhové miesta s ambulantným predajom pokrnov a nápojov (vianočné trhy) a ani sami neorganizovali podujatia tohto charakteru. Zároveň odporúča RUVZ, aby mestá a obce zakročili proti prebiehajúcim podujatiam tohto charakteru. V zmysle tohto  žiadame všetkých podnikateľov a združenia, aby rešpektovali  dané odporúčanie.