Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky – COVID19