OR PZ Pezinok – Oznam o vykonávaných úkonoch na oddeleniach dokladov policajného zboru – stiahni tu