Dovoľujeme si Vás pozvať na organový koncert, ktorý sa uskutoční 8.10.2017 o 17,00 hod v Evanjelickom kostole v Limbachu. Vstupné je dobrovoľné.