Obec Limbach oznamuje, že od 13. 03. 2018 je na dvore obecného úradu,  pri ZŠ Limbach  a na zbernom dvore – areál LVD pri ČS JURKI  pristavený nový 1100 l kontajner na zber separátov –  TETRA PACK. Rozpis na vývoz TETRAPACK obalov je zverejnený na web. stránke Obci Limbach.

TETRAPACK obaly je potrebné vypláchnuť a stlačiť.