V súlade s novoprijatými opatreniami Úradu vlády SR a hlavného hygienika SR oznamujeme, že od 1.1.2021  

  • Obecný úrad v Limbachu
  • Knižnica

sú zatvorené pre verejnosť do 24.1.2021.

V  prípade potreby kontaktujte pracovníkov OÚ mailom na : oulimbach@gmail.com alebo na uvedených tel. číslach:

Ekonóm:    0911 655 454

Stočné, odpady:      0915 749 454

Dane a poplatky: 0911 740 579

Evidencia obyvateľstva, podateľňa: 0908 377 242

Technický úsek   0911 918 148

Stavebný úrad: 0918 327 052

 

Podávanie žiadostí je možné podávať prostredníctvom poštovej prepravy alebo prostredníctvom  portálu slovensko.sk, príp. vhodením do poštovej schránky  umiestnenej pri vchode na budove obecného úradu.

Platby je možné vykonávať iba prostredníctvom pošty, vkladom na účet obce príp. prostredníctvom internetbankingu.