Vážení občania,
vzhľadom na to, že na Slovensku pretrváva riziko šírenia koronavírusu, ktorý
spôsobuje nové ochorenie COVID-19, chceme Vám dať do pozornosti aktuálny
oznam.

V Pezinku na ulici Fándlyho 11, funguje odberové pracovisko, kde sa môžete
dať otestovať na uvedené ochorenie. Ide o jednoduché a bezpečné vyšetrenie,
ktoré trvá pár sekúnd. Pozostáva z výteru z hrdla a nosa. Najneskôr do 48 hodín
testovaný človek dostane SMS, respektíve e-mail s výsledkom vyšetrenia.
Všetky podrobné informácie vrátane pokynov pred odberom a ceny vyšetrenia
sú dostupné na webovej stránke www.medirex.sk.