Oznam o prerušení dodávky el.energie – dňa 3.7.2020 – stiahni tu