V dňoch od 22.11.2021 do 26.11.2021 bude Obecný úrad v Limbachu  pre stránky z dôvodu karantény zatvorený. Komunikovať s úradom je možné prostredníctvom emailu: oulimbach@gmail.com  príp. telefonicky.