Slovenská pošta v Limbachu oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia
ústredného krízového štábu SR s účinnosťou od dnešného dňa t.j. 27.4.
Slovenská pošta umožňuje v dňoch pondelok až piatok v čase od 9 do 11 tej
hodiny vstup na pobočku pošty len osobám nad 65 rokov. V inom čase je
osobám nad 65 rokov zakázané prevádzky Slovenskej pošty navštevovať.