Vážení obyvatelia, na základe vzniknutej situácie s vývozom plastov
prosím všetkých, komu nevyviezli, aby plasty vo vreciach v pondelok
17.8. vyložili pred dom a pracovníci obce ich budú zberať. Upozorňujem
na skutočnosť, že plasty a papier sa budú v budúcnosti zberať už iba z
vriec. Vrecia môžete dať do nádoby na to určenej a pracovníci zberovej
spoločnosti ich budú vyberať pri vývoze. Ďakujeme za pochopenie