Počas mesiaca január budú pracovníci OcÚ Limbach zabezpečovať zber vianočných stromčekov spred domov