– Oznam – zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru – stiahni tu