– Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Potočná ul.
– Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Lajtne, Slnečné údolie, Sadová ul.