– Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Podlesná, Cintorínska 22, Záhradná 85