Oznámenie o prerušení dodávky el. energie 14.8.2020 – stiahni ti