• Oznámenie o prerušení dodávky el.energie v lokalite Suchý vrch – Stiahni tu