Informácia o ukončení pracovného pomeru s hlavným kontrolórom – stiahni tu