Na známosť sa dáva, že v nedeľu 6.12. od 16:00 do cca 19:00 bude netradične po uliciach Limbachu chodiť pojazdný Mikuláš sprevádzaný „Mikulášskym vozom“, z ktorého spolu so svojimi pomocníkmi porozdáva darčeky deťom čakajúcim pri svojich domoch alebo na vytýčenej trase. Takto poteší deti bez toho, aby sa ich stretlo na jednom mieste veľa a budú dodržané opatrenia.
Prosí vás, aby ste sa nezhromažďovali sa na jednom mieste. Zastaví kdekoľvek na trase. Trasa s orientačnými časmi príchodu je v prílohe.
Už sa na vás teší. 🎅👼 a😈

Plagát Mikuláš
trasa Mikuláš fin