Oznamujeme verejnosti, že Ministerstvo vnútra SR zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcich pred vojnou.:

mail: pomocpreukrajinu@minv.sk
telefón: 02/48 59 33 12

Uvedené kontakty slúžia na nahlasovanie pomoci a ponuky ubytovania.

Zároveň môžu občania pomôcť aj
prostredníctvom platformy
Kto pomôže Ukrajine“:

https://www.ktopomozeukrajine.sk/

Prostredníctvom tejto platformy je možné poskytnúť aj finančnú pomoc.

Obec Limbach momentálne neorganizuje zbierku šatstva, obuvi, a rôzneho iného potrebného tovaru, nakoľko podľa aktuálnych informácií je tejto pomoci v súčasnosti zozbieranej dostatok. Momentálne sa v prípade záujmu občanov odporúča poskytnúť finančná pomoc – dobrovoľný príspevok, ktorý môžete zaslať na overené organizácie.