Pre rozsiahlu poruchu na verejnom osvetlení v dolnej časti obce nebude ešte niekoľko dní v tejto časti svietiť pouličné svetlo.
Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.