– Oznam – prerušenie dodávky el. energie 4.3.2022 – stiahni tu
Oznam – prerušenie dodávky el. energie 8.3.2022 – stiahni tu