Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2019 – výzva – stiahni tu