– Oznámenie PROGRES – zmena analógového vysielania