V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám CP pre obdobie platnosti 2020/2021, majú obyvatelia možnosť do 14.8.2020 zaslať svoje požiadavky na OÚ Limbach mailom alebo vhodením do schránky na budove OÚ v Limbachu, ktoré budú postúpené SLOVAK LINES na ich prehodnotenie a zapracovanie do cestovného poriadku.