Testovanie v Limbachu dňa 27.2.2021 bude zabezpečené externou firmou a bude sa konať v čase od 8:00 do 18:00 s obedovou prestávkou od 12:00 do 13:00 v budove Silvánu.

Prosím, nezabúdajte na rozostupy a na prekrytie nosa a úst vhodným spôsobom. Chránite tým nielen seba, ale aj ostatných.
Nezabudnite si vziať občiansky preukaz!
Zároveň prosíme, aby ste na odberové miesto na testovanie prišli maximálne 5 minút pred termínom, ktorý ste si zarezervovali a ktorý vám bol potvrdený sms alebo e-mailom.
Zaregistrovaní na čas majú prednosť a vojak ich včas vyvolá. Nezaregistrovaní obyvatelia Limbachu majú možnosť prísť kedykoľvek, pričom budú zaradení do testovania a usmerňovaní príslušníkom ozbrojených síl a zodpovedným pracovníkom.

 

Systém pre on-line rezerváciu bude spustený 25.2.2021 okolo 13:00 hod.

Link pre on-line rezerváciu: https://services.bookio.com/obec-limbach-restauracia-silvan/widget?lang=sk