Vážení občania,

OÚ Limbach dnes dostal od občanov upozornenie, že im telefonujú neznáme osoby, ktoré sa predstavujú ako Obecný úrad  so zámienkou vykonať revíziu plynového kotla. Obec nemá nahlásené žiadne osoby, ktoré by túto činnosť mali v obci vykonávať. Preto Vás žiadame, aby ste boli obozretní, nikoho nevpúšťali do domu  a zapísali si telefónne číslo príp. iný kontakt na tieto osoby a neodkladne nám ich oznámili. Obec už upozornila aj policajný zbor v Pezinku o tejto činnosti.