– Informácia pre voliča – Voľby do NR SR 2020 – stiahni tu
– Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou do NR SR 2020 – stiahni tu
VZOR – Žiadosť o voľbu poštou – stiahni tu