Na základe šíriacich sa nepravdivých tvrdení, týkajúcich sa výpovedí zamestnancov obecného úradu, vyhlasujeme, že podanie výpovedí bolo autonómnym a slobodným rozhodnutím jednotlivých pracovníkov. V žiadnom prípade neboli výpovede podané na základe nátlaku bývalej pani starostky alebo z jej iniciatívy, ako sa to niekto snaží prezentovať. Výpovede boli z našej strany, a to chceme zdôrazniť, podané už dávno, a k 30.10.2022 len uplynula zákonná výpovedná lehota. Finančné nároky súvisiace s ukončením pracovného pomeru sú v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou uzavretou s odbormi. Rozhodnutie ukončiť pracovný pomer nebolo jednoduché, nakoľko všetci máme rodiny a prácu sme vykonávali svedomito a radi, ale toto rozhodnutie bolo z našej strany uvážené a bolo dôsledkom systematického spochybňovania, ohovárania a kriminalizovania našej práce rôznymi oponentmi a kritikmi bývalej starostky, z ktorých mnohí sú dnes súčasťou nového budúceho vedenia obce. Nevyhli sme sa ani predvolebným verbálnym vyhrážkam, že po voľbách nás všetkých povyhadzujú. Naše výpovede a odchod z takéhoto pracovného prostredia boli len logickým vyústením našej neochoty pracovať v takejto atmosfére. Našim odchodom nie je chod obecného úradu ohrozený.