Obec po dohode so spoločnosťou Marius Pedersen uskutoční mimoriadny vývoz plastov.
Obecní pracovníci budú plastový separovaný odpad zbierať v dňoch 11-13.1.2021 podľa
nasledovných ulíc:

11.1.2021 – Černicová, Silvánska, Gaštanová, Limbová, Malokarpatská, Cinorínska, Pod
Dublami
12.1.2021 – SNP, Vinohradnícka, Priečna, Školská, Pri kockách, Raková, Iršajská, Vavrinecká
13.1.2021 – Záhradná, Družstevná, Potočná, 1.mája, Slnečná, Sadová

Plastový odpad je potrebné vyložiť v žltých vreciach pred dom v ranných hodinách v deň
zberu (najneskôr do 8.00hod). Ďalší pravidelný zber odpadu bude podľa harmonogramu
spoločnosti Marius Pedersen 27.1.2021.