Vývozný kalendár komunálneho a separovaného odpadu – 2.polrok 2019