Zápis do 1. ročníka


Základná škola

Vinohradnícka 70

Limbach

pozýva budúcich prváčikov

na

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

na školský rok 2017/2018

ktorý sa uskutoční

6.4.2017(štvrtok)

od 15:00 – 18:00 hod.

Na zápis si treba priniesť:

občiansky preukaz

rodný list dieťaťa

Bližšie informácie získate priamo v škole

alebo na skolalimbach.edupage.org