Z dôvodu čiastočného uvoľňovania pandemických opatrení
opätovne zriaďujeme stránkové hodiny pre verejnosť nasledovne:

Pondelok: 9:00 – 11:30 13:00 – 16:30
Utorok: 9:00 – 11:30 13:00 – 15:00
Streda: 8:30 – 11:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: nestránkový

Obecná knižnica v Limbachu bude sprístupnená občanom od pondelka 12.07.2021 v čase od 13:30 – 16:30.

Vstup je povolený max.2 osobám v rovnakom čase, iba s negatívnym testom na ochorenie Covid-19, s nasadeným respirátorom a s povinnosťou dezinfikovať si ruky pri vstupe na OÚ.

Kontakty na Obecný úrad v Limbachu:
Odpady, stočné: 0915 749 454
Dane a poplatky: 0911 740 579
Evidencia obyvateľstva, podateľňa: 0908 377 242
Technický úsek – drobné stavby, výrub drevín, územnoplánovacie informácie: 0911 918 148
Stavebný úrad: 0918 327 052

Občania môžu na komunikáciu s Obecným úradom využívať e-mailový,
telefonický kontakt alebo poštový kontakt, prípadne vhodiť svoje žiadosti a
dokumenty do poštovej schránky umiestnenej na budove OÚ – mimo
stránkových hodín.

Odporúčame platby uskutočňovať najmä bezhotovostne – internetbankingom
alebo priamym vkladom na účet v banke, príp. prostredníctvom pošty.

Adresa:

Obecný úrad Limbach
SNP 55, Limbach

IČO: 00 304 891
DIČ: 2020662160
IBAN: SK63 0200 0000 0000 2332 4112
e-mail: oulimbach@gmail.com

Dovoľujeme si Vás informovať, že mimo stránkové dni a úradné hodiny vybavujú zamestnanci Vaše podania a ostatnú administratívu.Žiadosti, dotazy , pripomienky a sťažnosti na vybavenie je možné doručiť na OcÚ osobne, písomne na adresu OcÚ prípadne na e-mail obce. E-mail: oulimbach@gmail.com