Vážení občania,

pozývame Vás na slávnostné spomienkové stretnutie pri príležitosti

67. výročia SNP a Dňa Ústavy SR, ktoré sa z dôvodu rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o zákaze zakladať a udržiavať otvorené ohne na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme uskutoční v Limbachu  v

športovom areáli TJ Karpaty Limbach

v piatok,  26. augusta 2011 o 18,30 hod.

Program:

1/ Otvorenie

2/ Hymna SR

3/ Báseň

4/ Spomienkový príhovor

5/ Hoj vlasť moja

6/ Posedenie pri hudbe