DVOR  SEPAROVANÉHO ODPADU
Dvor  separovaného odpadu je od  5.10.2011 otvorený v dňoch streda a sobota nasledovne:.
Otváracia doba :           streda         14,00 – 17,30
sobota          8,00 – 14,00
UPOZORŇUJEME, že od občanov sa nebude odoberať veľkoobjemový odpad
( nábytok, koberce a pod.)  !!!!!
Zber veľkoobjemového odpadu  sa uskutoční dňa 15.10.2011 v Dvore separovaného odpadu počas otváracích hodín !
Separujú sa  : – tráva
– dreviny – haluzoviny
– drobný stavebný odpad
– pneumatiky
– plasty (  bandasky, vedrá, vaničky  a pod.)
Dvor separovaného odpadu je určený len pre občanov Limbachu, ktorí majú nehnuteľnosť v našej obci.
Množstvo privezeného vytriedeného odpadu – cca jeden prívesný vozík denne  z kapacitných dôvodov.
Papier a PET fľaše sa naďalej triedia a vyvážajú   spoločnosťou    Petmas, s.r.o. raz mesačne podľa vývozného kalendára.