Zber elektronického odpadu sa uskutoční dňa 3.novembra 2011 (vo štvrtok) v čase od 9,00 hod.
V čase od 7,00 do 8,30 hod je potrebné vyniesť pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. ( staré rádiá, TV prijímače, práčky, mikrovlnky, počítače, rýchlovarné kanvice, vysávače a pod.)
Od 9,00 hod budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.