Starostka obce pozýva všetkých dôchodcov na posedenie

z príležitosti „Mesiaca úcty k starším“,

ktoré sa uskutoční dňa 28. októbra (piatok) o 15,00 hodine v Obecnej reštaurácii na Vinohradníckej ul.