SLOVAK LINES, a.s. oznamuje, že požiadavky resp. pripomienky k zmenám cestovných poriadkov  pre obdobie platnosti, ktoré budú k 9.12.2012 je potrebné zaslať do termínu 1.8.2012 poštou na adresu:

Slovak Lines,a.s., Rožňavská 2, P.O.BOX 35, 820 04 Bratislava 24

alebo na e-mailovú adresu: jmartinovic@slovaklines.sk

prípadne  na Obecný úrad v Limbachu.