Obec Limbach vypisuje výberové konanie na pozíciu – ekonóm obce (podvojné účtovníctvo, rozpočtovníctvo, mzdy a personalistika)

Požadované vzdelanie:
– stredoškolské vzdelanie s maturitou príp. vysokoškolské

Požiadavky na uchádzača:
– minimálne 10-ročná prax v ekonomickej a účtovníckej činnosti znalosť predpisov súvisiacich s hospodárením obce
– znalosť podvojného účtovníctva a rozpočtovníctva, miezd a personalistiky verejnej správy
– práca s PC
– občianska a morálna bezúhonnosť

Pracovný pomer je na plný úväzok. Nástup do pracovného pomeru je 1.8.2011
V prípade záujmu o túto pozíciu, je potrebné do 15.6.2011 zaslať na OÚ v Limbachu , Ul. SNP 55, 900 91 Limbach: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru životopis písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí bude zaslané uchádzačom poštou.