Home » Articles posted by MimoGraphix

Author Archives: MimoGraphix

5. riadne zasadnutie OZ 25.9.2015Čítať viac...

4. riadne zasadnutie OZ 27.06.2017Čítať viac...

1. mimoriadna zasadnutie OZ 6.4.2017Čítať viac...

2. zasadnutie OZ 14.03.2017Čítať viac...

1. zasadnutie OZ 31.1.2017

Výber uznesení z 1. riadneho OZ 31.1.2017 – Stiahni tu

Zápisnica z 1. riadneho OZ dňa 31.1.2017 – Stiahni tuČítať viac...

3. mimoriadne zasadnutie OZ 20.12.2016

Zápisnica
Vyber uzneseniČítať viac...

Informácia o výrube stromov na Vinohradníckej ulici

V zmysle platnej legislatívy stromy pri ZŠ ako aj  iné v obci, ktoré boli poškodené a zostarnuté budú v jarných mesiacoch nahradené novou výsadbou. Obec nepríde o zeleň, naopak zeleň obnovíme a znásobíme jej počet.

OÚ Limbach

Výrub drevín - vyjadrenie

Čítať viac...

8. zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.12.2016

Zápisnica z 8. riadneho OZ z 7.12.2016
Vyber uzneseni z 8. riadneho OZ z 7.12.2016Čítať viac...

2. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.11.2016

Zobraziť zápisnicu
OZNÁMENIE uznesenia z OZ 21.11.2016
Žiadosť o zvolanie 2. mimoriadneho OZČítať viac...

7. zasadnutie obecného zastupitelstva 25.10.2016

Zobraziť výber uzneseni
Zobraziť zápisnicu
Informácia audítorky obce k schválenému rozpočtovému opatreniuČítať viac...

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 5.9.2016

Zobraziť výber uzneseni
Zobraziť zápisnicu
Zobraziť Interpelacia (Mackovičová)Čítať viac...

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.7.2016

Zobraziť zápisnicu
Zobraziť výber uzneseni
Zaverečný učet obce r.2015 - odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
Zaverečný učet - správa nezávislého auditora
Zaverečný učet - správa nezávislého auditora o overení súladuČítať viac...

4. zasadnutie obecného zastupitelstva 23.6.2016


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

1. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.6.2016

Zobraziť ziadost o zvolanie
Zobraziť zápisnicu
Zobraziť vyber uzneseniČítať viac...

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.5.2016

Bohužial video nie je kompletné kôli fyzickému poškodeniu sektorov karty. Posledná časť zasadania nie je čitatelná.

V chýbajúcej časti bolo:
– Schválenie dotácie futbalistom
– Predstavenie projektu “Limbašské oko” spoločnosťou Eagle Security
– Interpelácie
– Rôzne
– Záver

Zobraziť zápisnicu
Zobraziť vyber uzneseniČítať viac...

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.3.2016


Zobraziť zápisnicu
Zobraziť vyber uzneseniČítať viac...

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.1.2016


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2015


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

6. zasadnutie obecného zastupitelstva 12.11.2015


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

5. zasadnutie obecného zastupitelstva 16.9.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

1. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.8.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

4. Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.6.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

Porucha verejného osvetlenia

Pre rozsiahlu poruchu na verejnom osvetlení v dolnej časti obce nebude ešte niekoľko dní v tejto časti svietiť pouličné svetlo.
Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.Čítať viac...

3. Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.5.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

2. Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.3.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

Marec

Začal sa mesiac v ktorom už naostro musíme používať elektronické trhovisko pri zaobstarávaní bežných vecí pre obec. Absolvovala som množstvo školení, ktoré nám mali zľahčiť dennodenú prácu. Na týchto škloleniach zisťujú štátne úrady, ako to vôbec na obecnej úrovni funguje a že od zeleného stola sú niekedy veci skreslené a svojimi „zlepšovákmi“ nám komplikujú jednoduché, ekonomicky a časovo úsporné postupy. Uvidíme ako to bude pokračovať, no  začali sme so zavádzaním elektronického trhoviska do nášej každodennej činnosti.

Pripravované rokovania so Štátnymi lesmi sme tento mesiac absolvovali aspoň s malým úspechom. Prerokovávali sme zvoz drevnej hmoty zo Suchého vrchu, Limbašskej doliny a aj Slnečného údolia. Na druhom rokovaní koncom mesiaca sa zúčastnili aj zástupcovia LVD, ktorým patrí významná časť cesty na Suchý vrch. Zástupcovia spoločnosti Štátne lesy šp súhlasili s úpravou a opravou ciest. Potočnú ulicu (pokiaľ nebude majetkovo právne vysporiadaná) spevnia. Obec upraví režim prejazdu nákladných vozidiel na a z ulice. Na ceste na Suchý vrch opravia most, ktorý je v kritickom stave a LVD súhlasilo s opravou. LVD však nesúhlasi s ďalšími zásahmi do ich komunikácie. Prednú časť cesty upravia ŠLšp spevnením. Cesta do Slnečného údolia bude opravená spoločným projektom po dohode s mestom Pezinok. Tak aspoň svitla nádej, že budú cesty zjazdné a bez jám.

Zúčastnila som sa na zasadnutí krízového štábu a v ten istý deň som mohla poznatky aplikovať v praxi. Horelo nad vinohradmi v lokalite Zajačie. Malý vánok spravil z ohníčka oheň a stal sa neovládateľný. Našťastie zásah hasičov bol rýchly a pohotový a uhasili oheň skôr ako stihol preskočiť na blízky les.

Začala som rokovania o umietsnení zástavky na znamenie v dolnej časti obce (Mlynské pole). Už máme niektoré kladné vyjadrenia a pomaly môže začať príprava výstavby.

Od polovice mesiaca máme funkčné všetky kamery a fotopasce v obci. Dúfam, že nezbedníci a bordelári budú obmedzovať svoje vyčíňanie v obci. Lebo „Veľký brat ťa vidí J“

Koncom mesiaca som sa zúčastnila niekoľkých dôležitých podujatí v rámci obce. Zasadala Jednota, prišla Denisa Ogino a učila pripravovať Sushi, vinári slávili svoj Limbašský čepák na ktorom ocenili najlepších vinárov, ktorým so odovzdávala cenu.

K predveľkonočnému pratovaniu sa na moje veľké potešnie pridalo viac limbašanov, ako som dúfala. Nemôžem tu všetkých menovať, aby som niekoho neopomenula, ale ďakujem všetkým, že nás v tom nenechali samych. Určite prispejú aj kamery k tomu, aby sa poriadok udržiaval po celý rok.

Mesiac nám ukončila finančná kontrola, ktorá prišla skontrolovať štátom poskytnuté finančné prostriedky na revitalizáciu2.Čítať viac...

Starostka

IMG_9962_pp_smallVolám sa Adriana Čechovičová, rodená Zálešáková, narodila som sa v Limbachu, kde žijem už 46 rokov, som vydatá a vychovala som jedného syna. Som bakalárka práva, mám pracovné skúsenosti z pôsobenia na Rakúskom veľvyslanectve v SR, v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky a dnes pracu- jem v rodinnej firme. Od roku 2010 som poslankyňou obecného zastupiteľst- va v Limbachu. Trápia ma problémy obce, snažím sa podporiť dobré projekty a zabrániť tým, ktoré by mohli Limbachu poškodiť, ako napríklad nekontrolo- vateľný rozmach výstavby. Chcela by som zmeniť prístup volených zástupcov obce k jej obyvateľom, aby neboli hluchí k ich problémom a požiadavkám, aby sme konečne oživili spoločenský život v našej obci, aby sa Limbašania cítili doma spokojne a bezpečne a aby mali podporu svojej starostky.Čítať viac...

Február

Nový mesiac prišiel veľmi rýchlo a bol  ako každoročne,  krátky.

Na začiatku mesiaca nás prekvapila veľmi intenzívna snehová nádielka. Padali vločky veľké ako dlaň a v priebehu hodiny napadlo viac ako 30cm snehu. Bola to skúška našej pripravenosti na zimnú údržbu. Zmluva na ňu bola podpísaná ešte v minulom roku starým vedením obce.  Firma, ktorá údržbu robila, žiaľ nemá dostatočné vybavenie, aby  bez problémov sneh odpratala, čo malo za následok, že sneh zamŕzal a jeho odstránenie bolo o to horšie. Budeme hľadať riešenie k budúcej zimnej sezóne.

Začiatkom mesiaca sme v Limbachu privítali primátorov a starostov z okolitých miest a obcí na pravidelnom stretnutí Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu. Rozprávali sme o možnostiach spolupráce v rôznych oblastiach ako je napr. kultúra, cykloprepojenie či odvoz a likvidácia odpadu.

V obci sa nachádzajúce sanatorium (bývalé Sanatorium karpatia) opäť zmenilo majiteľa. Ja dúfam že už naposledy. Bola som pozvaná na prezentáciu plánov nových majiteľov a tie sú plné optimizmu. Pre širšiu verejnosť bude v marci alebo začiatkom apríla stretnutie, na ktorom ukážu svoje zámery a možnosti pre Limbašanov a to pracovné ako aj oddychové a spoločenské.

So spoločnosťou Marius Pedersen sme sa na stretnutí dohodli na spolupráci pri vývoze odpadu s novými podmienkami (nálepky a označovanie zaplatených poplatkov odvozu odpadu).

V polovici mesiaca ma prišli navštíviť Limbašské detičky a rozprávali sme sa o mojej práci a o práci na obecnom úrade.  Prekvapili ma, ako veľa vedia o Limbachu a mali aj kopu dobrých nápadov, čo by malo v Limbachu byť J

Nový zákon o elektronickom trhovisku zavádza aj pre našu obec nemalé novinky a je potrebné, aby sme si osvojili potrebné povinnosti a preto som sa zúčastnila na niekoľkých seminároch a školeniach.Čítať viac...

Informačný leták

Nové otváracie hodiny na Obecnom úrade v Limbachu:
Tel. č. 033/6477 221, 6477 242, stavebný úrad 6477 379

 

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Utorok: 7.30 – 12.00 13.00.- 15.30
Streda: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.30
Štvrtok: Stránkový deň pre vopred objednané stránky.
Piatok: 7.30 – 12.00

 

Úradné hodiny pre Spoločný stavebný úrad na OcU v Limbachu:

Utorok: 9.00 – 12.00 13.00 – 15.30
(Vybavovaná agenda pre nové podania od 1.1.2015. Staršia agenda zostáva na Spoločnom stavebnom úrade vo Viničnom)

 

Na webovej stránke obce www.limbach.sk (obec-limbach.sk) v sekcii samospráva si môžete pozrieť videozáznam z každého zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Od 1.2. pristupujeme k opatreniam na vývoz odpadu. Nádoby na odpad  budeme označovať špeciálnymi značkami, podľa frekvencie vývozu.
Prosíme preto všetkých dlžníkov z rokov 2009 až 2014 aby svoje nedoplatky vyrovnali najneskôr do 30.3.2015.

Vytvorili sme novú možnosť, ako nám môžete oznámiť podnet, ktorým by sme sa mali zaoberať a riešiť ho. Pomôže nám to reagovať efektívne a rýchlo. Aplikácia do telefónu alebo cez internet je na www.citymonitor.sk.

Aby sme Vás mohli v budúcnosti ľahšie oboznamovať s  novinkami a aktualitami zriaďujeme sms- ing a mail-ing. Záujemcovia o zasielanie informácii pošlite alebo prineste doleuvedenú návratku so svojim telefonnym číslom alebo e-mailom na obecný úrad alebo zašlite na e-mail: oulimbach@gmail.com.

 

Stiahnuť Návratku

Čítať viac...

JANUÁR 2015

Milí Limbašania, snažím sa pre Vás zhrnúť informácie o tom, čo popri rutinnej každodennej práci robím aspoň takto v skratke:

Rokovania o novej organizácii stavebného úradu prebehli k spokojnosti našej obce. V Limbachu od polovice januára, raz rýždenne v utorok má úradné hodiny stavebná inžinierka, ktorá vybavuje  agendu občanov podanú od januára 2015. Staršie a rozpracované podania sú stále na stavebnom úrade vo Viničnom. Nové konania budú teda vedené už v Limbachu.

(more…)Čítať viac...