Home » Articles posted by MimoGraphix

Author Archives: MimoGraphix

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Limbach

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Limbach - stiahni tu

Čítať viac...

3. riadne zasadnutie – OZ 26.6.2018Čítať viac...

2. riadne zasadnutie OZ – 24.4.2018Čítať viac...

1. riadne zasadnutie OZ – 20.02.2018

– Zápisnica OZ – 20.2.2018 – Stiahni tu
– Uznesenia 20.2.2018 – Stiahni tuČítať viac...

5. riadne zasadnutie OZ 25.9.2015Čítať viac...

4. riadne zasadnutie OZ 27.06.2017Čítať viac...

1. mimoriadna zasadnutie OZ 6.4.2017Čítať viac...

2. zasadnutie OZ 14.03.2017Čítať viac...

1. zasadnutie OZ 31.1.2017

Výber uznesení z 1. riadneho OZ 31.1.2017 – Stiahni tu

Zápisnica z 1. riadneho OZ dňa 31.1.2017 – Stiahni tuČítať viac...

3. mimoriadne zasadnutie OZ 20.12.2016

Zápisnica
Vyber uzneseniČítať viac...

Informácia o výrube stromov na Vinohradníckej ulici

V zmysle platnej legislatívy stromy pri ZŠ ako aj  iné v obci, ktoré boli poškodené a zostarnuté budú v jarných mesiacoch nahradené novou výsadbou. Obec nepríde o zeleň, naopak zeleň obnovíme a znásobíme jej počet.

OÚ Limbach

Výrub drevín - vyjadrenie

Čítať viac...

8. zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.12.2016

Zápisnica z 8. riadneho OZ z 7.12.2016
Vyber uzneseni z 8. riadneho OZ z 7.12.2016Čítať viac...

2. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.11.2016

Zobraziť zápisnicu
OZNÁMENIE uznesenia z OZ 21.11.2016
Žiadosť o zvolanie 2. mimoriadneho OZČítať viac...

7. zasadnutie obecného zastupitelstva 25.10.2016

Zobraziť výber uzneseni
Zobraziť zápisnicu
Informácia audítorky obce k schválenému rozpočtovému opatreniuČítať viac...

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 5.9.2016

Zobraziť výber uzneseni
Zobraziť zápisnicu
Zobraziť Interpelacia (Mackovičová)Čítať viac...

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.7.2016

Zobraziť zápisnicu
Zobraziť výber uzneseni
Zaverečný učet obce r.2015 - odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
Zaverečný učet - správa nezávislého auditora
Zaverečný učet - správa nezávislého auditora o overení súladuČítať viac...

4. zasadnutie obecného zastupitelstva 23.6.2016


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

1. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.6.2016

Zobraziť ziadost o zvolanie
Zobraziť zápisnicu
Zobraziť vyber uzneseniČítať viac...

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.5.2016

Bohužial video nie je kompletné kôli fyzickému poškodeniu sektorov karty. Posledná časť zasadania nie je čitatelná.

V chýbajúcej časti bolo:
– Schválenie dotácie futbalistom
– Predstavenie projektu “Limbašské oko” spoločnosťou Eagle Security
– Interpelácie
– Rôzne
– Záver

Zobraziť zápisnicu
Zobraziť vyber uzneseniČítať viac...

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.3.2016


Zobraziť zápisnicu
Zobraziť vyber uzneseniČítať viac...

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.1.2016


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2015


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

6. zasadnutie obecného zastupitelstva 12.11.2015


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

5. zasadnutie obecného zastupitelstva 16.9.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

1. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.8.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

4. Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.6.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

Porucha verejného osvetlenia

Pre rozsiahlu poruchu na verejnom osvetlení v dolnej časti obce nebude ešte niekoľko dní v tejto časti svietiť pouličné svetlo.
Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.Čítať viac...

3. Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.5.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

2. Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.3.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

Marec

Začal sa mesiac v ktorom už naostro musíme používať elektronické trhovisko pri zaobstarávaní bežných vecí pre obec. Absolvovala som množstvo školení, ktoré nám mali zľahčiť dennodenú prácu. Na týchto škloleniach zisťujú štátne úrady, ako to vôbec na obecnej úrovni funguje a že od zeleného stola sú niekedy veci skreslené a svojimi „zlepšovákmi“ nám komplikujú jednoduché, ekonomicky a časovo úsporné postupy. Uvidíme ako to bude pokračovať, no  začali sme so zavádzaním elektronického trhoviska do nášej každodennej činnosti.

Pripravované rokovania so Štátnymi lesmi sme tento mesiac absolvovali aspoň s malým úspechom. Prerokovávali sme zvoz drevnej hmoty zo Suchého vrchu, Limbašskej doliny a aj Slnečného údolia. Na druhom rokovaní koncom mesiaca sa zúčastnili aj zástupcovia LVD, ktorým patrí významná časť cesty na Suchý vrch. Zástupcovia spoločnosti Štátne lesy šp súhlasili s úpravou a opravou ciest. Potočnú ulicu (pokiaľ nebude majetkovo právne vysporiadaná) spevnia. Obec upraví režim prejazdu nákladných vozidiel na a z ulice. Na ceste na Suchý vrch opravia most, ktorý je v kritickom stave a LVD súhlasilo s opravou. LVD však nesúhlasi s ďalšími zásahmi do ich komunikácie. Prednú časť cesty upravia ŠLšp spevnením. Cesta do Slnečného údolia bude opravená spoločným projektom po dohode s mestom Pezinok. Tak aspoň svitla nádej, že budú cesty zjazdné a bez jám.

Zúčastnila som sa na zasadnutí krízového štábu a v ten istý deň som mohla poznatky aplikovať v praxi. Horelo nad vinohradmi v lokalite Zajačie. Malý vánok spravil z ohníčka oheň a stal sa neovládateľný. Našťastie zásah hasičov bol rýchly a pohotový a uhasili oheň skôr ako stihol preskočiť na blízky les.

Začala som rokovania o umietsnení zástavky na znamenie v dolnej časti obce (Mlynské pole). Už máme niektoré kladné vyjadrenia a pomaly môže začať príprava výstavby.

Od polovice mesiaca máme funkčné všetky kamery a fotopasce v obci. Dúfam, že nezbedníci a bordelári budú obmedzovať svoje vyčíňanie v obci. Lebo „Veľký brat ťa vidí J“

Koncom mesiaca som sa zúčastnila niekoľkých dôležitých podujatí v rámci obce. Zasadala Jednota, prišla Denisa Ogino a učila pripravovať Sushi, vinári slávili svoj Limbašský čepák na ktorom ocenili najlepších vinárov, ktorým so odovzdávala cenu.

K predveľkonočnému pratovaniu sa na moje veľké potešnie pridalo viac limbašanov, ako som dúfala. Nemôžem tu všetkých menovať, aby som niekoho neopomenula, ale ďakujem všetkým, že nás v tom nenechali samych. Určite prispejú aj kamery k tomu, aby sa poriadok udržiaval po celý rok.

Mesiac nám ukončila finančná kontrola, ktorá prišla skontrolovať štátom poskytnuté finančné prostriedky na revitalizáciu2.Čítať viac...